POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

En compliment del que estableix la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i els seus reglaments de desenvolupament , el responsable legal de la web li informa que les dades de caràcter personal proporcionats a través dels formularis de registre, quedaran incorporades a un fitxer per al seu tractament automatitzat, amb la finalitat de prestar i oferir els nostres productes, serveis i promocions, concedint per tant el consentiment exprés per a la recepció de comunicacions comercials per via electrònica en els estrictes termes que es recullen en les presents condicions legals.

Les dades recollides són emmagatzemades sota la confidencialitat i mesures de seguretat legalment establertes, no sent cedits ni compartits amb empreses ni entitats alienes al responsable legal del web solaristas.solar

Igualment desitgem informar-li que podrà exercir els drets d'accés, cancel·lació, rectificació o oposició a través dels següents mitjans:

info@solaristas.solar

Comunicació escrita al responsable legal del fitxer Solaristas, SL : C/ Sant Oleguer, 17 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)

 

NOTA LEGAL

En compliment del que estableix la Llei 34/2002 de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic (LSSI) i legislació sectorial concordant, s'informa dels següents aspectes legals:

Responsable legal de la web:

Solaristas, S.L.
C/ Sant Oleguer, 17 08100 Mollet del Vallès (Barcelona)
info@solaristas.solar
T. 93 544 54 80
C.I.F. B-64666944

 

Sant Oleguer, 17

08100 Mollet del Vallès
BARCELONA

T 93 544 54 80
www.solaristas.solar

info@solaristas.solar

© 2015 Solaristas, SL     Tots els drets reservats.     Avís Legal